SVT Rapport 20180930, intervju med Göran K. Hansson. Fråga om ev diskriminering av kvinnliga kandidater:

"..men i fysik är andelen kvinnor bara 5 % enligt en amerikansk undersökning. En kvotering är inte en möjlighet säger han [Göran K. Hanson], för Nobelpriset bygger på vad Alfred Nobel skrev i sitt testamente.

[Göran K. Hanson] - Ja, han förbjuder oss att titta till nationalitet och vi måste ju se att i hans anda ligger inte bara nation, utan etnicitet och kön och det är också väldigt viktigt att veta, att de kvinnor som får Nobelpriset, får det inte för att de inkvoterade, utan för att de har gjort de viktigaste upptäkterna.

(Video-klipp)

Att företrädare för Nobelstiftelsen och Vetenskapsakademin, på fråga om prisets eventuella diskriminering av kvinnor, framhåller att testamentesförvaltarna är låsta av testamentestexten, ter sig bedrägligt, då Vetenskapsakademin gjort avsteg från testamentet genom att man - utanför Alfred Nobels uttryckta vilja - har formulerat egna villkor som särskilt diskriminerar uppfinnare att kunna kvalificera för priset.

Göran intygar här också i sitt svar, att 'de som gjort de viktigaste upptäckterna' är de han ser som kvalificerade prismottagare.